(NA14) Vòng thạch anh tóc vàng 9 mm charm bạc thái 925